Správne zameranie elektrickej garniže je veľmi dôležité, ak sa chcete vyhnúť neskorším problémom. V prvom rade je treba povedať, že zameranie nie je zložité a zvládnete ho aj vy. Treba byť len dostatočne precízny.

Dĺžka - najdôležitejšia je dĺžka. Tu totiž môže nastať to, že ak ju zameriate nesprávne, garniža sa medzi dve steny nezmestí. Jej zameranie je však veľmi jednoduché. Platí totiž, že garniža potrebuje z každej strany 1,5 cm priestoru. Takže celková dĺžka, ktorú potrebujete = dĺžka medzi stenami, kde bude garniža umiestnená mínus 3cm.

Zameranie%20garni%C5%BEe.png

Odstup od steny - Ako je vidieť na obrázku vyššie, garnižu je potrebné plánovať vo vzdialenosti najmenej 5cm od steny. Je to pre to, aby mohol záves v každom prípade jednoducho putovať.

Odstup druhej garniže - pokiaľ plánujete k sebe umiestniť dve elektrické garniže, je potom dobre počítať s rozostupom medzi nimi až 10cm. Musíte totiž počítať, že nastane situácia, keď potrebujete mať obidva závesy zhrnuté. Tieto závesy sú vtedy zvlnené a zaberajú viac miesta. Pri nedodržaní tejto vzdialenosti to môže pôsobiť dojmom natlačenia.